Polígono Industrial Picusa S/N
15900 – (Padrón) – A Coruña – İspanya

Tlf. (+34) 981 81 70 36
Faks (+34) 981 81 70 37
rgpd@stac.es

A Coruña Ticaret Siciline Kayıtlı Şirket, 2,499 sayılı defter, 129 sayılı klasör, 4 sayılı Giriş, C-27,276 sayılı Sayfa İşlem Amacı

İşlem Amacı:
Bu web sitesinde yer alan formlar aracılığıyla toplanan veriler, kullanıcı tarafından ifade edilen tercihlere göre işlemeden sorumlu kişiye kişiselleştirilmiş bilgiler göndermek için kullanılır.

Meşruiyet:
Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, web formunun kutuları veya “onay kutusu” aracılığıyla kullanıcı tarafından verilen onay; veya taraflar arasında sözleşmeye dayalı bir ilişkinin varlığı; veya GDPR tarafından öngörülen durumlarda meşru bir menfaatin varlığı şeklindedir.

Kullanıcı hakları:
Kullanıcı, kişisel verilerine erişim talep etme, yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme, diğer nedenlerin yanı sıra, verilerin toplandıkları amaçlar için artık gerekli olmadığında silinmesini talep etme ve verileri işlemenin sınırlandırılmasını talep etme (bu durumda verileri, yalnızca yasal isteklerin karşılanması veya savunulması için saklayacağız), verilerinin işlenmesini reddetme (bu durumda verileri işlemekten sorumlu taraf, olası yasal isteklerin savunulması veya zorunlu meşru nedenler haricinde verileri artık işlemeyecektir) ve/veya verilerin taşınmasını talep etme hakkına sahiptir.

Saklama süresi:
Kullanıcılar tarafından sağlanan veriler, toplanmalarını doğuran amacı gerçekleştirmek için kesinlikle sadece gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. Kendi payına, bu sayfadaki web formları aracılığıyla verilen onay geri alınabilir, böylece herhangi bir zamanda, verilerinizin silinmesini talep edebilir veya önceki bölümde belirtilen haklardan herhangi birini, uygun iletişimi tarafımıza bu belgede belirtilen posta veya e-posta adreslerine yönlendirerek kullanabilirsiniz.

Veri iletişimi:
Sağlanan veriler, yasal zorunluluk dışında üçüncü şahıslara aktarılmayacak veya devredilmeyecektir.

Uluslararası veri aktarımları:
Kişisel verilerinizi yalnızca Genel Veri Koruma Yönetmeliği hükümlerine uyan veri işleyici taraflarda saklıyoruz. Veri depolama işleminden sorumlu olan her taraf, Avrupa Ekonomik Alanı’nda, GDPR’a göre yeterli düzeyde koruma sağladığını garanti eden Devletler ve bölgelerde veya Amerika Birleşik Devletleri’nin “Privacy Shield” ya da “gizlilik kalkanına” bağlı kuruluşlarda bulunmaktadır.

Geçerli yasa:
2016/679 sayılı Veri Koruma ile ilgili Genel Yönetmelik (AB) geçerlidir.

STAC

Dosya yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Oturum aç