Gizlilik politikası

Veri işleme sorumlusunun kimliği: SISTEMAS TÉCNICOS DEL ACCESORIO Y COMPONENTES S.L. (STAC)

Vergi No.: B15799307

Adres: Polígono Industrial Picusa S/n 15900 – (Padron) – A Coruña

E-posta adresi: rgpd@stac.es

Verilerin işlenme amacı:

Bu web sitesinde yer alan formlar aracılığıyla toplanan veriler, kullanıcının belirttiği tercihlerine göre veri sorumlu tarafından kişiselleştirilmiş bilgi göndermek için kullanılır.

Yasal dayanak:

Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, web sitesi formlarındaki kutucuklar aracılığıyla kullanıcının rıza vermesi; veya taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin olması; veya Genel Veri Koruma Tüzüğünün ön gördüğü durumlarda meşru bir neden olmasıdır.

Kullanıcı hakları:

Kullanıcılar, kişisel verilerine erişmeyi talep etme; doğru olmayan verilerinin düzeltilmesini talep etme veya duruma göre, diğer nedenler de var olmakla birlikte, toplandığı amaçlar için artık gerekli olmayan verilerin silinmesini talep etme; verilerinin işlenmesinin sınırlanmasını talep etme, ki bu durumda veriler sadece şikayetlerin yerine getirilmesi veya şikayetlere karşı savunma verilmesi için saklanır; verilerinin işlenmesine itiraz etme, ki bu durumda zorunlu meşru sebepler veya olası şikayetlere karşı savunma dışında veri sorumlusu kişinin verilerinin işlenmesini durdurur; ve/veya verilerinin taşınmasını talep etme haklarına sahiptir. 

Saklama süresi:

Kullanıcıların sağladıkları veriler, sadece verilerin toplanma amacını gerçekleştirmek için gerekli olan süre boyunca saklanır. Sizin açınızdan bu web sitesindeki formlar aracılığıyla verilen izin geri alınabilir, dolayısıyla istediğiniz zaman verilerinizin silinmesini veya yukarıdaki bölümde belirtilen haklarınızdan herhangi birinin uygulanmasını talep edebilirsiniz.

Verilerin aktarılması:

Sağlanan verilen yasal bir yükümlülük olmadığı sürece üçüncü taraflara verilmeyecek veya aktarılmayacaktır.

Uluslararası veri aktarımı:

Kişisel verilerin sadece Genel Veri Koruma Tüzüğü ilkelerine uyan veri sorumlularında barındırılır. Veri depolama alanındaki tüm veri işleme sorumluları Avrupa Ekonomik Alanında, Genel Veri Koruma Tüzüğü seviyesinde korumayı garanti eden Ülke ve bölgelerde bulunur.

Geçerli yasalar

Veri Koruma hakkında 2016/679 sayılı Genel Tüzük (AB) ile Kişisel Verilerin Korunması ve dijital hakların garantisi hakkında 3/2018 sayılı Esas Yasa hükümleri uygulanır.

STAC

Dosya yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Oturum aç