Sistemas Técnicos del Accesorio y Componentes S.L. (STAC)
Numer identyfikacji podatkowej: B15799307

Polígono Industrial Picusa S/N
15900 – (Padrón) – A Coruña – HISZPANIA

Tel. (+34) 981 81 70 36
Faks (+34) 981 81 70 37
rgpd@stac.es

Firma zarejestrowana w rejestrze spółek A Coruña, wolumin 2499, arkusz 129, wpis 4, nr strony C-27.276

Cel przetwarzania:
Dane gromadzone za pomocą formularzy zawartych w niniejszym serwisie wykorzystywane są przez administratora danych do wysyłania informacji spersonalizowanych na podstawie preferencji użytkownika.

Legitymizacja:
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez użytkownika poprzez zaznaczenie pola wyboru w formularzu WWW, lub istniejący stosunek umowny pomiędzy stronami, lub istniejący interes uzasadniony w przypadkach uwzględnionych w RODO.

Prawa użytkownika:
Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania niedokładnych danych, żądania ich usunięcia gdy – między innymi – dane nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych – wówczas będą przechowywane wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych – wówczas administrator danych nie będzie już przetwarzał ich danych, chyba że będą ku temu nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy lub w celu wykonania lub obrony ewentualnych roszczeń i (lub) żądania przenośności ich danych.

Okres przechowywania:
Wszystkie dane przekazane przez użytkowników będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Zgoda wyrażona za pośrednictwem formularzy internetowych na tej stronie może zostać odwołana. Użytkownik może więc w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych lub skorzystać z któregokolwiek z praw wskazanych w poprzednim akapicie, pisząc na adres pocztowy lub e-mail podany w niniejszym dokumencie.

Ujawnianie danych:
Podane dane nie będą ujawniane ani przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ku temu prawny obowiązek.

Międzynarodowe transfery danych:
Dane osobowe użytkownika będą przechowywane jedynie przez administratorów danych, którzy spełniają wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wszyscy administratorzy danych odpowiedzialni za przechowywanie danych znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w państwach i terytoriach, które gwarantują odpowiedni poziom ochrony zgodnie z RODO, lub w podmiotach, które przestrzegają „Tarczy Prywatności” lub „Privacy Shield” Stanów Zjednoczonych.

Obowiązujące prawo:
Zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych.

STAC

Plik jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Logowanie