Certyfikat EPD dla profili HITEP i PA66

Firma STAC uzyskała Deklarację Środowiskową Produktu (w skrócie po ang.: EPD) dla swoich profili przerywających mostki termiczne HITEP i PA66 z 25% udziałem włókna szklanego.

Poprzez tę deklarację STAC pokazuje swoje zaangażowanie w zmniejszanie wpływu jej wyrobów na środowisko naturalne z perspektywy cyklu życia produktu poprzez dostarczanie przejrzystych, zweryfikowanych przez osoby trzecie, informacji.

EPD jest deklaracją środowiskową typu III według normy ISO 14025. A konkretniej, firma STAC opracowała swoje EPD zgodnie z najbardziej aktualną wersją norm ISO 14025:2006 i EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 oraz zostały one zarejestrowane w programie The International EPD System. W celu wykonania tych EPD zastosowano się do wytycznych z PCR 2019:14 Construction products, wersja 1.2.4.

Zakres EPD uzyskanych przez firmę STAC obejmuje etapy produktu i końca jego życia, w tym następujące moduły: dostawa surowców, transport, produkcja, demontaż, rozbiórka, przewóz, przetwarzanie odpadów i ostateczne usunięcie.

Profil przerywający mostki termiczne HITEP składa się z PA66 wzmocnionego w 25% wysokowydajnym włóknem szklanym. Profile te stosowane są jako materiał termoizolacyjny, umieszczany pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi profilami aluminiowymi drzwi i okien, stanowiąc barierę minimalizującą przepływ energii pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną stroną. Profile STAC w części w kształcie jaskółczego ogona mogą posiadać włókno termoprzylepne w celu zapewnienia odporności na ścinanie i naprężenia poprzeczne, które zostałyby utracone podczas procesu lakierowania.

Obie EPD są dostępne na stronie internetowej Environdec:

Profil przerywający mostki termiczne HITEP

Profil przerywający mostki termiczne PA66 z 25% udziałem włókna szklanego

Od początku istnienia materiały całego asortymentu firmy STAC i jego procesów były optymalizowane w celu uzyskania prostego, solidnego, estetycznego i funkcjonalnego produktu. Ta filozofia pozwala nam znacznie ograniczyć nasz wpływ na środowisko naturalne. Już w fazie projektowania myślimy o cyklu życia naszych produktów. STAC posiada również certyfikat ISO 14001 dzięki wdrożonemu w naszych zakładach Systemowi Zarządzania Środowiskowego, który spełnia wymagania tej normy.

STAC

Plik jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Logowanie