Klamka POLARIS BLOCK PLUS

Klamka POLARIS BLOCK PLUS

Zaktualizowaliśmy nasz program produktów POLARIS dla okien aluminiowych o nowe rozwiązanie okuciowe z blokadą i ograniczeniem obrotu klamki za pomocą klucza – klamkę POLARIS BLOCK PLUS.

Głównym zastosowaniem mechanizmu jest zapewnienie większego bezpieczeństwa okien i/lub pewnego rodzaju ograniczenie kolejności ich otwierania, jak np. w oknach z inteligentnym ryglowaniem lub z kompasem wentylacyjnym.

Klamka jest kompatybilna z wieloma systemami otwierania: skrzydłowym, uchylno-rozwieranym lub przesuwnym i może być montowana ze skrzynką przekładniową lub zamkiem wielopunktowym.

» Blokada przycisków

Przyciskowy mechanizm blokujący pozwala na trzy różne rodzaje blokady:

Całkowita blokada: pozycja przycisku nie pozwala na jakikolwiek ruch klamki.

Pośrednia blokada: pozycja przycisku umożliwia zablokowanie klamki pod kątem 90º.

W otworach z inteligentnym ryglowaniem, zamek ten jest idealny do utrzymania pozycji uchylnej i wietrzenia unikając całkowitego otwarcia okna w miejscach publicznych (powierzchnie wspólne centrów handlowych, pomieszczeń sanitarnych, centrów edukacyjnych, biurowców, lotnisk, dworców pasażerskich itd.) lub gdy mamy w domu małe dzieci.

Całkowita blokada: pozycja przycisku pozwala na całkowite odblokowanie klamki, umożliwiając ruchy otwierania i uchylania okna.

» System RSP

System „return to security position” nadaje szczególną cechę systemowi blokady przycisków. W blokowaniu pośrednim, które umożliwia ruch uchylny z klamką pod kątem 90º w otworach z inteligentnym ryglowaniem, możemy powrócić do pozycji całkowitego blokowania bez konieczności działania na system blokowania, to znaczy, że do wykonania tego manewru nie będzie konieczne użycie klucza.

» Pełna gama wykończeń

Coraz więcej projektów poszukuje swojej odrębności poprzez kolory lub wykończenia, gdzie akcesoria są lakierowane w tych samych kolorach co systemy stolarki. Asortyment POLARIS jest dostępny w białym lub czarnym lakierze, jak również w kolorach, które składają się na paletę RAL, system kombinacji kolorów, który definiuje kolory farb, tworzyw sztucznych i powłok.

» Odporność na korozję

Elementy zostały poddane obróbce gwarantującej odporność na korozję przez ponad 240 godzin w komorze solnej zgodnie z europejską normą UNE-EN 1670: 2007, « „Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań”.

Zgodnie z parametrami opisanymi w normie uzyskano klasyfikację klasy 4, dopuszczającą produkt do stosowania w środowiskach o surowych warunkach klimatycznych.

» Tradycyjne ryglowanie vs. Inteligentne ryglowanie

Pojęcia tradycyjnego i inteligentnego ryglowania odnoszą się do kolejności obsługi okna. Okna otwierane do wewnątrz mają dwa tryby działania:

Tradycyjne ryglowanie: klamka pod kątem 90º umożliwia otwarcie skrzydła, klamka pod kątem 180º umożliwia uchylenie skrzydła w celu przewietrzenia.

Inteligentne ryglowanie: klamka pod kątem 90º umożliwia uchylenie skrzydła w celu przewietrzenia, klamka pod kątem 180º umożliwia otwarcie skrzydła.

STAC

Plik jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Logowanie