FENIX MICRO

ZAMKNIĘCIA WPUSZCZANE FÉNIX MICRO

Rynek aluminiowych okien wymaga wyrafinowanych produktów z punktu widzenia estetyki i funkcjonalności. Od dłuższego czasu firma STAC usytuowała swoją linię zamknięć wpuszczanych FÉNIX jako punkt odniesienia, wyróżniając się wysokim standardem jakości i nowatorstwem oraz uzyskując duży popyt na jej produkty.

To dlatego firma STAC postanowiła zaktualizować swoją gamę zamknięć wpuszczanych dzięki FENIX MICRO, który posiada wzór o zredukowanych wymiarach do profili niewielkich rozmiarów skrzydła.


ZACHODZENIE SKRZYDEŁ

Pozwala na krzyżowanie i zachodzenie skrzydeł osiągając maksymalne ich otwarcie, zwiększając w ten sposób komfort i użyteczność okien przesuwnych.


PROSTOTA MONTAŻUDE

Jednym z głównych założeń z zakresu wzornictwa było ułatwienie pracy cieśli stolarki aluminiowej i instalatorów. Zamocowanie jego do profilu wykonywane jest poprzez naciśnięcie w dolnej części bez konieczności użycia śrub. Ten system mocowania pozwala na dużą tolerancję podczas obróbki profilu.


RĘCZNE – AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE

Zamknięcie montowane jest do użycia w funkcji automatycznej z możliwością przejścia na funkcję ręczną w łatwy i intuicyjny sposób. Dzięki prostemu usunięciu sprężyny maksymalnie ułatwiono przejście z automatycznego na ręczne uruchamianie zamknięcia.


NOWOCZESNA ESTETYKA

Dostarczenie schludności i zaktualizowanie linii wzorniczych stanowiły estetyczne cele w chwili opracowywania nowego zamknięcia wpuszczanego, uzyskując nowoczesny i elegancki produkt, który nie pozostawia w widocznym miejscu żadnego systemu mocowania.

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ UNE-EN 1670

Detale ze znalu zostały poddane obróbce w celu zagwarantowania odporności na korozję przekraczającej 240 godz. w mgle solnej zgodnie z normą UNE-EN 1670 i uzyskując stopień klasyfikacji 4, który daje wysoką odporność na korozję i możliwość stosowania w środowiskach o trudnych warunkach atmosferycznych.

Wybór produktów STAC jest synonimem nowoczesnego wzornictwa, optymalnej wydajności i zaufania, które mogą zaoferować tylko wiodące na rynku firmy..

 Zobacz produkty

STAC

Plik jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Logowanie